ORGANISATIE

Doelstelling

Arti-Shock is een Stichting met als doel de bij haar aangesloten kunstenaars samen te brengen en hun een podium te bieden. Tevens bevordert zij op alle mogelijke manieren het culturele klimaat in Rijswijk en brengt cultuur onder de aandacht van een breed publiek.

 

Bestuur

Alfons Hams voorzitter
Ben Stolk vice voorzitter en portefeuilles Sterk Werk en Projecten
Basje de Liefde secretaris
James Helmer penningmeester
Riëlle Beekmans ballotagecommissie
Sofia Stolk PR en Communicatie
Hermien Rahman HR zaken
   

De dagelijkse gang van zaken voor wat betreft de Galerie en ateliers wordt onderhouden door de galeriehoudster Audrey Hansen.

Salariëring van de galeriehoudster vindt plaats conform de geldende cao, het bestuur is onbezoldigd.

Ereleden:

Erik de Boer                                                                                                                                                              

Paul de Boer

Hans Braun

Inge Delfos

Willem van der Ende

Hans Nout


De Stichting is in het bezit van de ANBI status.

Jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2016

Verdere gegevens:

Nummer KvK : 40409896       

Adresgegevens: Schoolstraat 26, 2282RD, Rijswijk

Bankrekeningnummer NL16 INGB0002257795

RSIN nummer: 802953712 VACATURES

 

Arti Shock is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor allerhande zaken:

- gastvrouwen en gastheren bij openingen en bijeenkomsten,

- galeriepersoneel voor enkele uren in de maand,

- ICT-enthousiastelingen voor hulp bij beheren van de website,

- administratieve hulpen voor het beheren van de gegevens van de kunstwerken in de databank

- klussers en schilders voor het onderhoud van de galerie

                           Interesse? Neem vooral contact op!

                                  artishockrijswijk@gmail.com

 GESCHIEDENIS

In 1972 is Arti-Shock als Rijswijkse kunstenaarsvereniging officieel opgericht, maar al eerder, in 1969-1970, was er een actieve groep kunstenaars (en anderen) die probeerde de sloop van Oud-Rijswijk tegen te houden. Wat maar gedeeltelijk lukte.

Ook de slagerij op de hoek Kerkstraat-Schoolstraat zou tegen de grond gaan. In afwachting daarvan mochten enkele kunstenaars het pand als een soort anti-kraakwacht, een woord dat toen nog niet bestond, gebruiken. Van het één kwam het ander en uiteindelijk is de sloop niet doorgegaan.

Op een gegeven moment kreeg de toen opgerichte vereniging Arti-Shock het aanbod van de Gemeente Rijswijk om het pand te kopen. Dat was fijn maar ook schrikken! Na veel onderling overleg, - ook wel wat geruzie over de financiële risico’s -,  werd de knoop doorgehakt. Zo werd Arti-Shock eigenaar van onroerend goed: een slagerswinkel en een achter de winkel gelegen slachtplaats.

Met een aantal vrijwilligers is toen eerst de winkel opgeknapt en daarna zijn winkel en slachtplaats met elkaar verbonden. In de voormalige winkel is nu veel ruimte voor exposities. De voormalige slachtplaats is vooral de ruimte voor 'werk-in-stock'.

Wat aanvankelijk een nadeel leek, de twee grote etalages, blijkt in de praktijk een voordeel. Kunst kan er prachtig uitgestald worden. Met het mooie licht en de goede zichtlijnen is Galerie Arti-Shock een gewilde locatie om te exposeren.GALERIE EN ATELIERS

Behalve de Galerie aan de Schoolstraat beheert Arti Shock ook nog drie ateliers in de belendende Torenstraat. Zowel de Galerie als de ateliers zijn te huur voor bij Arti Shock aangesloten kunstenaars.

 

De Galerie is behalve expositieruimte ook een ontmoetingsplek voor kunstenaars en kunstlievende Rijswijkers.

 

Eenmaal per maand vindt in de Galerie een modeltekenavond plaats; deze is open voor iedere belangstellende.

 

Ook kan de Galerie worden gehuurd door andere organisaties voor bijeenkomsten, vergaderingen en dergelijke.

Voor meer informatie en beschikbaarheid kunt u contact opnemen met de Galerie.

artishockrijswijk@gmail.com

 

 

 

STICHTING STERK WERK

Hans (Johanna) Sterk (1923-1996) was sinds haar verhuizing naar Rijswijk werkend lid van de Rijswijkse Kunstenaarsvereniging Arti Shock. Bij testament liet zij haar huis en inboedel na aan Arti Shock. Als Arti Shock het huis zou willen verkopen dan diende de opbrengst voor de helft ten goede te komen aan Arti Shock en de andere helft zou moeten dienen voor de ondersteuning van individuele kunstenaars. Aldus gebeurde.

Om te voorkomen dat het kapitaal in de dagelijkse exploitatie van Art Shock terecht zou komen, werd het ondergebracht in een nieuwe stichting: Stichting Sterk Werk. Deze Stichting heeft bovenstaande doelstellingen:

  • het financieel en materieel steunen van het te Rijswijk gevestigde Arti Shock
  • het ondersteunen van jonge of startende of hulpbehoevende kunstenaars
  • het verrichten van handelingen, die met vorenstaand verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Sinds 2004 zijn verschillende activiteiten en doelen ondersteund waaronder het stimuleren van afstuderende kunstenaars van de KABK.

Het, onbezoldigde, bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; één bestuurslid is kunstenaar/deelnemer van Arti-Shock.