ALS KUNSTENAAR

 

Ballotage

Arti-Shock is een Stichting met professionele kunstenaars als deelnemer. De ballotagecommissie, samengesteld uit een groep van ongeveer tien kunstenaars uit verschillende disciplines,  bepaalt of een kunstenaar kan toetreden tot de Stichting.

Aanmelding gebeurt schriftelijk of per e-mail op het daartoe bestemde formulier (zie beneden). Op een door de ballotagecommissie te bepalen datum en plaats wordt de kunstenaar uitgenodigd recent werk te bezorgen dat duidelijk kenmerkend is voor de wijze van werken in de periode van aanmelding. Voor verdere informatie: lees het ballotagecommissiereglement

Ballotage Commissie Reglement

 

Aanmelden?

Aanmeldformulier

 

Rechten deelnemers

Vanaf de datum van ondertekening van de deelnameovereenkomst heeft de kunstenaar recht op:

 1. deelname aan alle activiteiten en bijeenkomsten van Arti-Shock
 2. mogelijkheid om te exposeren in de Galerie in de Schoolstraat
 3. mogelijkheid om te exposeren in door Arti-Shock georganiseerde exposities buiten de eigen galerie
 4. in aanmerking komen voor de huur van een atelier
 5. vermelding op de website van Arti-Shock
 6. korting van tien procent bij aankoop van kunst uit de galerie
 7. op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen Arti-Shock
 8. één en ander zoals nader bepaald in de Voorwaarden Deelnemerschap

 

 Verplichtingen deelnemers

 1. betaling van de jaarlijkse bijdrage ( voor 2017 is dat €55,- per jaar per kunstenaar, €65,- per (echt)paar)
 2. uitdragen van de doelstelling van Arti-Shock

 

Opzeggen deelnemerschap

Zowel de kunstenaar als Arti-Shock kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien Arti-Shock opzegt vindt restitutie plaats van de jaarcontributie over de maanden dat de bijeenkomst eerder is beeindigd.ALS VRIEND

Vrienden van Arti-Shock werden voorheen Kunstlievenden genoemd.

Uit de statuten : "Kunstlievenden worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en openingen bij de Galerie; ook worden kunstlievenden op de hoogte gehouden van nieuws en ontwikkelingen rondom de Stichting."

 

 

Iedere kunstliefhebber of beoefenaar van kunst kan Vriend worden van Arti-Shock. Men kan dus vriend zijn zonder geballoteerd te worden. 

Vrienden hebben echter geen mogelijkheid om de Galerie voor een expositie te huren. Dat kan alleen als men wordt uitgenodigd als mede-exposant door een geballoteerd deelnemer van de Stichting.

Vrienden van Arti-Shock

 • worden uitgenodigd voor alle openingen en bijeenkomsten van Arti-Shock
 • worden op de hoogte gehouden van nieuws en ontwikkelingen
 • krijgen tien procent korting bij aankoop van kunst via de Galerie
 • betalen een gelijk bedrag aan contributie ( in 2017 is dat €55,- per jaar , €65,- per jaar voor een (echt)paar )