Notice: Constant URL already defined in /data/sites/web/arti-shock-rijswijknl/www/admin/includes/config.php on line 9
Galerie Arti-Shock Rijswijk
15 april 2016

Ledententoonstelling 2015

Eenmaal per jaar houdt Arti-Shock een ledententoonstelling. Bij die gelegenheid wordt de jaarlijkse Arti-Shockprijs uigereikt.

De winnaars van de Arti-Shock-prijs samen met de wethouder (foto's Paul de Boer)

Juryrapport Arti-Shockprijs 2014
In 1990 namen de gemeente Rijswijk en de Rijswijkse Kunstenaarsvereniging Arti-Shock het gezamenlijke initiatief jaarlijks een prijs uit te reiken: de Arti-Shockprijs. Beide dragen de helft van de kosten. Het doel is een kunstenaar, een kunstwerk of een serie kunstwerken te bekronen. Dit jaar konden de deelnemers maximaal vier werken inleveren. Er waren vooraf geen maximummaten afgesproken. Dat heeft geresulteerd in de situatie dat het indrukwekkende werk van Eva la Grange uiteindelijk bij de entree is terechtgekomen, omdat het op zaal heel veel – te veel - kleiner werk weg zou drukken.

Alle werken die zijn ingeleverd zijn ook geëxposeerd. De ballotagecommissie heeft geen werken geweigerd. De jury was geheel onafhankelijk, zodat ook bestuursleden van Arti-Shock mee konden meedoen. De jury bestond uit: Diek Kubbe docent en beeldend kunstenaar uit Amsterdam, Fons van Laar, beeldend kunstenaar ook uit Amsterdam, en Björn Lugthart, wethouder van de gemeente Rijswijk. De juryleden hebben geen criteria vooraf afgesproken. De kunstwerken waren genummerd, zodat de toch al kleine kans dat er werk van een bekende herkend zou worden, vrijwel nihil was.

Ieder jurylid heeft eerst voor zichzelf een lijstje gemaakt van favorieten of in ieder geval van werken waarover overlegd zou moeten worden. Daarna zijn deze lijstjes door de individuele leden verdedigd. Verbazing over elkaars keuze was daarbij toch wel de meest voorkomende emotie. Maar na een proces van nogmaals bespreken, verdedigen en overtuigen is de jury tot een gezamenlijk gedragen oordeel gekomen. Zij verdedigt van harte en met volle overtuiging haar keuze.

De eerste nominatie gaat naar een abstract werk. Het lijkt op het eerste gezicht een collage van kleine fotootjes die in een kader zijn gezet. Daardoor is een aparte structuur ontstaan. Het werk blijft ook ‘overeind’ door de details. Hoewel de kunstenaar drie vergelijkbare werken heeft ingeleverd, vindt de jury het werk met de mysterieuze titel ‘5040GRBG 20’ verreweg de beste. De eerste nominatie gaat daarom naar Frits Droog.

De tweede nominatie gaat naar een – in de ogen van de jury – goed schilderij. Het is vakkundig geschilderd. Op het eerste gezicht niet ‘spetterend’, maar dat komt omdat de schilder goed maat heeft weten te houden. Er is sprake van een grote gelaagdheid, het roept vele vragen op en ademt een geheel eigen sfeer. Voor de tweede nominatie heeft de jury het schilderij ‘Zonder titel’ van Ali Rashid uitgekozen.

Tenslotte de Arti-Shockprijs 2014
Het winnende werk roept bij de jury vele vragen op, maar vooral dan in positieve zin. Er is sprake van een mooie beweging, maar hoe dat precies komt… Het heeft een onbegrijpelijke symboliek. Het nodigt uit tot handelen, terwijl het tegelijkertijd kwetsbaar lijkt. Het ene deel van het kunstwerk is vakkundig gemaakt, het andere is een eenvoudige, maar noodzakelijke en plezierige toevoeging. Het beeld staat prachtig in de ruimte. Kortom, de Arti-Shockprijs 2014 gaat naar ‘Zwarte Bonsai’ van Riëlle Beekmans.