ALS KUNSTENAAR

 

Voordelen lidmaatschap

Professionele kunstenaars kunnen zich aansluiten als 'deelnemer' bij Stichting Arti-Shock. Zij dragen de doelstellingen van Arti-Shock uit en genieten de volgende voordelen:

 • deelnemen aan activiteiten en bijeenkomsten van Arti-Shock
 • eenmalige deelname aan'Kersvers', de tentoonstelling van nieuwe leden
 • jaarlijkse deelname aan de Ledententoonstelling en de Kunstkado tentoonstelling 
 • mogelijkheid voor solo-exposities in de galerie 
 • deelname aan andere, extern georganiseerde exposities door Arti-Shock
 • ondersteuning van PR bij alle Arti-Shock exposities
 • een eigen profielpagina op de website van Arti-Shock
 • een korting van 10% op alle kunstaankopen in de galerie 
 • op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen Arti-Shock
 • in aanmerking komen voor de huur van een atelier in de Torenstraat (dit is afhankelijk van beschikbaarheid)
 • één en ander zoals nader bepaald in de Voorwaarden Deelnemerschap

Ideeën en initiatieven van leden voor passende activiteiten in de galerie zijn altijd welkom!

 

Ballotage 

Iedere professioneel werkzame kunstenaar kan zich aanmelden voor ballotage. Aanmeldingen worden beoordeeld door de ballotagecommissie, die is samengesteld uit circa acht kunstenaars uit verschillende disciplines. De samenstelling kan variëren, maar de ballotage is altijd met vijf leden. De commissie komt 2x per jaar bijeen. Ze brengt een advies uit aan het bestuur, waarin zij aangeeft welke kunstenaars wel of niet in aanmerking komen om tot de Stichting toe te treden. Alle ballotanten worden schriftelijk geinformeerd over de uitkomst. Het oordeel van de commissie is bindend. Bij eventuele afwijzing is het mogelijk om in de toekomst opnieuw te balloteren. (Zie voor meer informatie het ballotagereglement)

Bij afwijzing kunt u zich na een jaar weer aanmelden voor een ballotage.

 

Ballotage 2023: 6 maart en 4 september.

Aanmelden voor de eerstvolgende ballotag geschiedt via het aanmeldingsformulier:

Aanmeldformulier ballotage 6 maart 2023

Aanmeldformulier ballotage 4 september 2023

Dit kan schriftelijk of per e-mail kan worden ingeleverd. Na ontvangst van de aanmelding krijgen ballotanten een uitnodiging om op de betreffende datum recent werk ter beoordeling te geven, dat duidelijk kenmerkend is voor hun werkwijze in de periode van aanmelding.

 

Kosten deelnemerschap

Aangesloten kunstenaars betalen jaarlijkse een vaste bijdrage (tarieven 2021):

 • €60,- per kunstenaar
 • €70,- per kunstenaars(echt)paar

 

Opzeggen deelnemerschap

Zowel de aangesloten kunstenaar als Arti-Shock kunnen de deelnameovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien Arti-Shock opzegt vindt restitutie plaats van de reeds betaalde contributie over de resterende maanden van dat jaar. ALS VRIEND

 

De Vrienden van Arti-Shock zijn onmisbaar. Zij ondersteunen de doelstellingen van de stichting met een jaarlijkse bijdrage (donatie) en maken daarmee ook activiteiten mogelijk.

 

Voordelen!

Als dank voor hun steun ontvangen Vrienden diverse voordelen:

 • Zij worden circa 16 maal per jaar uitgenodigd voor de opening van nieuwe tentoonstellingen in de galerie. Deze worden omlijst met een hapje en een drankje, en bieden een gezellige netwerkmogelijkheid.
 • Zij worden tevens uitgenodigd bij de overige activiteiten van Arti-Shock en op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.
 • Zij krijgen bovendien 10% korting op alle kunstaankopen in de galerie, zowel bij tentoonstellingen als uit de stock voorraad. 

    

 

Ook Vriend worden?

Iedere kunstliefhebber of -beoefenaar kan Vriend worden door zich aan te melden via artishockrijswijk@gmail.com.

De Vriendenbijdrage bedraagt (tarieven 2018):

 • €60,- per jaar voor een Vriend;
 • €70,- per jaar voor een Vrienden(echt)paar.

Arti-Shock heeft een ANBI-status, wat inhoudt dat de Vriendenbijdrage binnen de daarvoor geldende regels als donatie fiscaal aftrekbaar is. 

(In tegenstelling tot de aangesloten kunstenaars hebben de Vrienden geen recht om te exposeren. Dat kan alleen als zij als mede-exposant worden uitgenodigd door een bij de Stichting aangesloten kunstenaar.)