ORGANISATIE

 

Doelstelling

Arti-Shock is een Stichting met als doel de bij haar aangesloten kunstenaars samen te brengen en hen een podium te bieden. Arti-Shock maakt het de exposerende kunstenaar mogelijk om de galerieruimte geheel naar eigen inzicht in te richten.

Tevens bevordert Arti-Shock op alle mogelijke manieren het culturele klimaat in Rijswijk en brengt cultuur onder de aandacht van een breed publiek.

 

Bestuur

 • Alfons Hams: voorzitter
 • Basje de Liefde: secretaris
 • Frits Roelfsema: penningmeester
 • Paul Koeslag: algemeen bestuurslid
 • Rogier d'Ailly: algemeen bestuurslid
 • Els van Lieshout: algemeen bestuurslid
 • Riëlle Beekmans: ballotagecommissie

Galeriecoördinator

Wilmy Oosterwijk is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de galerie en de ateliers, ondersteund door een team van vrijwilligers. 

 

Vrijwilligers

Sarah Cloos
Lichel van den Ende
Angela de Jong
Anja Lemmen
Jacqueline Louz
Angelique Schröter
Will Snijders-Twilt 

Ereleden

 • Jos de Beer †
 • Erik de Boer                                                                                                                                                              
 • Paul de Boer
 • Hans Braun
 • mevr. G. Buschkens-Dijkgraaf †
 • Inge Delfos
 • Willem van der Ende
 • mevr. Grosheide †
 • Arjan Kwakernaak
 • Hans Nout

 

ANBI-gegevens

De Stichting is in het bezit van de ANBI-status. (Dit betekent dat een Vriendenbijdrage/donatie binnen de daarvoor geldende regels belastingaftrekbaar is.) 

Het bestuur is onbezoldigd; salariëring van de galeriecoördinator vindt plaats conform de geldende cao. 

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

 

Nummer KvK: 40409896 / RSIN nummer: 802953712 

Adres: Schoolstraat 26, 2282RD, Rijswijk

Bankrekeningnummer: NL16 INGB0002257795

 

Privacyverklaring

Stichting Arti-Shock verwerkt persoonsgegevens. De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze privacyverklaringVACATURES

Kunstlievende vrijwilligers gezocht !

 

Wij zoeken nog een: gastvrouw / gastheer galerie (vrijwilliger)

De werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit:

 • verwelkomen van bezoekers en kunstenaars, en verstrekken van informatie over de activiteiten van Arti-Shock
 • verkopen van kunstwerken: je helpt bezoekers bij het maken van een keuze uit het artistieke aanbod en houdt een (eenvoudige) verkoopadministratie bij
 • ondersteunen van de werkzaamheden van de galeriecoördinator, bijvoorbeeld bij pr en communicatie

Voor deze functie zoeken we iemand die:

 • affiniteit heeft met kunst en kunstenaars
 • makkelijk communiceert en contact legt
 • vertrouwd is met Word, email en social media
 • zelfstandig kan werken en verantwoordelijkheid dragen
 • zich op een stille dag niet verveelt, maar even de stofzuiger pakt
 • minimaal 1x per week beschikbaar is tijdens onze openingstijden (woe-vrij 13-17u, za 11-16u, zo 14-17u)

 

We bieden je afwisselende werkzaamheden in een actieve, artistieke organisatie en een fijne werkplek in het gezellige centrum van Oud Rijswijk. Spreken de werkzaamheden je aan? Stuur dan een korte motivatie aan artishockrijswijk@gmail.com o.v.v. ‘vrijwilliger Arti-Shock’. (Ook deelnemende kunstenaars van Arti-Shock worden van harte uitgenodigd om te reageren!)

 GESCHIEDENIS

 

in 1969-70 was er een actieve groep kunstenaars en sympathisanten, die de voorgenomen sloop van Oud-Rijswijk wilde tegenhouden. Ook de oude slagerij (Beijersbergen) op de hoek Kerkstraat-Schoolstraat zou tegen de vlakte gaan. In afwachting van de sloophamer mochten enkele kunstenaars het pand gebruiken bij wijze van anti-kraakwacht (een woord dat toen nog niet bestond). Uiteindelijk is de sloop van de slagerij niet doorgegaan, maar vele andere panden verdwenen wel. 

Ondertussen werd Arti-Shock in 1972 opgericht als Rijswijkse kunstenaarsvereniging. Zij kreeg het aanbod van de Gemeente Rijswijk om het pand te kopen. Dat was fijn, maar ook schrikken! Na veel onderling overleg - en ook wel wat geruzie over de financiële risico’s - werd de knoop doorgehakt. Zo werd Arti-Shock eigenaar van onroerend goed: de slagerij en de achter de winkelruimte gelegen slachtplaats.

Met een aantal vrijwilligers is vervolgens de winkel opgeknapt en daarna is de slachtplaats bij de ruimte getrokken. In de voormalige winkel is nu de expositieruimte, terwijl de voormalige slachtplaats wordt gebruikt als kantoor en stockruimte.

Wat aanvankelijk een nadeel leek, de twee grote etalages, bleek in de praktijk een voordeel. Kunst kan er prachtig uitgestald worden. Met het mooie licht en de goede zichtlijnen is galerie Arti-Shock een gewilde locatie om te exposeren. Ook de ligging in het gezellige winkelcentrum van Oud-Rijswijk en de nabijheid van het Museum Rijswijk dragen daar aan bij. Het is een ideale locatie om activiteiten te organiseren en hedendaagse kunst een platform te bieden. GALERIE EN ATELIERS

 

Arti-Shock beheert een galerie in de Schoolstraat en drie ateliers in de belendende Torenstraat.

Aangesloten kunstenaars kunnen exposeren in de galerie en in aanmerking komen voor het huren van een van de ateliers.

 

Ontmoetingsplek

De galerie is behalve expositieruimte ook een ontmoetingsplek voor kunstenaars en kunstlievende Rijswijkers.

Eenmaal per maand vindt in de galerie een modeltekenavond plaats; deze is kosteloos toegankelijk voor alle belangstellenden, maar aanmelding vooraf is verplicht.

Ook is de galerie beschikbaar voor zaalhuur, bijvoorbeeld voor bijeenkomsten, vergaderingen, workshops en dergelijke. Neem hiervoor contact op met de galeriecoördinator.

Voor informatie en beschikbaarheid kunt u contact opnemen via artishockrijswijk@gmail.com

 

 

 

STICHTING STERK WERK

 

Hans (Johanna) Sterk (1923-1996) was vanaf haar verhuizing naar Rijswijk een werkend lid van de lokale Kunstenaarsvereniging Arti-Shock. Bij testament liet zij haar huis en inboedel na aan Arti-Shock. Als de vereniging het huis zou willen verkopen, dan diende de opbrengst voor de helft ten goede te komen aan Arti Shock, terwijl de andere helft zou moeten dienen voor de ondersteuning van individuele kunstenaars. Aldus gebeurde.

Om te voorkomen dat het kapitaal voor de dagelijkse exploitatie van Arti-Shock aangewend zou worden, werd het ondergebracht in de Stichting Sterk Werk. Deze heeft onderstaande doelstellingen:

 • het financieel en materieel steunen van Arti-Shock in Rijswijk
 • het ondersteunen van jonge of startende of hulpbehoevende kunstenaars
 • het verrichten van handelingen, die met vorenstaand verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Sinds 2004 zijn verschillende activiteiten en doelen ondersteund, waaronder het stimuleren van afstuderende kunstenaars van de KABK.

Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester; één bestuurslid is kunstenaar/deelnemer van Arti-Shock.