Notice: Constant URL already defined in /data/sites/web/arti-shock-rijswijknl/www/admin/includes/config.php on line 9
Galerie Arti-Shock Rijswijk
24 november 2023

Netwerk Café is terug!

15 december

Het Netwerk Café is terug! De meeste Arti Shockers zullen misschien nog weten dat in 2018 Galerie Arti Shock is begonnen met het geven van presentaties over allerlei verschillende onderwerpen. Het delen van ervaringen, de vragen naar aanleiding van de presentaties vormden het hart van de bijeenkomst. Door corona is dit helaas stil komen te liggen.

Op vrijdagavond 15 december is het eindelijk zover en pakken we de draad weer op! Deze keer zal Danielle Wanders, adviseur creatieve denkprocessen, een presentatie geven. Danielle is al heel lang bezig om in kaart te brengen hoe kunstenaars denken en kunstwerken creëren. Enerzijds om hen inzicht te geven in hun eigen processen – anderzijds ook om dat proces voor het publiek toegankelijk te maken. Ze heeft er inmiddels een boek over geschreven dat begin 2024 uitkomt. Graag gaat zij in gesprek met kunstenaars van Arti-Shock en belangstellenden over dit onderwerp. Wij denken dat haar verhaal, en onze reacties daarop, voor veel van onze leden/deelnemers heel interessant kan zijn.
Iedereen is van harte welkom, vooral voor nieuwe leden die aan het begin van hun carrière staan.

De bijeenkomst begint vrijdagavond om 19.30. Inloop vanaf 19.00 uur. Aansluitend is de eindejaarsborrel in Dickens sfeer.
Graag opgeven bij artishockrijswijk@gmail.com  in verband met de inkoop van de hapjes en drankjes. Ik hoop op een grote opkomst!!

Meer informatie:
Hoe komt een kunstwerk tot stand? De eerste aan wie je dat zou vragen is de kunstenaar – maar vaak wil die daarover liever niet praten omdat een beeldend kunstwerk per definitie niet talig is en het tot stand komen daarvan een persoonlijk, intuïtief en niet zuiver rationeel proces is. Het gaat over voorkeuren, associaties, verbeelding, eigen systemen, en ingaan op wat zich ‘aandient’. Als je daar wel over gepraat wordt zegt de kunstenaar vaak: ‘Kunst moet je niet uitleggen… Dan kun je beter een boek schrijven’ Tegelijk willen kijkers en kunstliefhebbers graag ‘een verhaal, een uitleg, een achtergrond horen, waardoor ze het kunstwerk beter begrijpen en meer kunnen waarderen. We zien overal een behoefte om een context of achtergrond bij een op het eerste gezicht misschien ‘onbegrijpelijk’ werk, zoals moderne of abstracte kunst. 
Hier is een gebied te overbruggen – van twee kanten. Kunstenaars kunnen hun publiek, dat ze meestal wél willen bereiken, tegemoet komen door iets te zeggen over hoe hun kunstwerk ontstaan is, en wat het voor hen betekent, al kan voor de kijker die inhoud anders zijn. Anderzijds kunnen kunstliefhebbers oog krijgen voor de weg die een kunstenaar aflegt in het proces van creëren, dat op zich niet talig is, maar mogelijk wel in begrijpelijke taal kan worden beschreven. Daar moet je dan wel moeite voor doen. Op zijn minst erover nadenken hoe je een vertaalslag zou kunnen maken.