Expositie van 22 april 2016 t/m 12 mei 2016

Ben Stolk

Het landschap, de omgeving waarin ik mij bevind is een terug kerend thema in mijn teken- en schilderwerk.

Het landschap, de omgeving waarin ik mij bevind is een terug kerend thema in mijn teken- en schilderwerk. Het uiteindelijke resultaat is zelden een weergave van een bestaande situatie, maar een uitdrukking van hoe ik de omgeving ervaar. Ik gebruik de aanwezige vormen, kleur en lichtval om dit eigen landschap te creëren. Observaties uit de reële wereld, op papier gezet met potlood, penseel en camera rangschik ik opnieuw in het atelier, schuif met lijn, licht en vorm. Op deze manier ontstaat het landschap wat ik niet alleen gezien heb, maar ook gevoeld, geroken en gehoord. Hierbij speelt de fascinatie voor de dynamiek van en het menselijk ingrijpen in het landschap een leidende rol.
In de serie tekeningen en schilderijen bij deze expositie nemen industriële objecten een belangrijke plaats in. Opvallend is dat ze een vanzelfsprekend element in het landschap zijn geworden en een geheel vormen met het klassieke natuurlijke landschap.
De schilderijen zijn in veel lagen acryl opgezet, vaak met toevoeging van ruw pigment, zand en papier om door structuur de lichtwerking te versterken.

De keramische en cementen beelden vormen een nieuwe tak in de serie mannen, al dan niet aan het werk. Ze zijn ontsproten aan de fantasie, maar hebben nog immer sterk autobiografische trekjes.