Expositie van 5 maart 2023 t/m 23 maart 2023

Dominique Ampe en Stefaan Vermeulen

Bomen geven zuurstof

Natura Artis Magistra.
Dominique Ampe: De natuur is de meesteres van de kunst. lk neem de natuur als uitgangspunt en als aanleiding voor mijn schilderijen. Bomen spelen daarin een inspiratieve rol. Bomen zijn emotie en symboliseren met hun groei het leven van geboorte en dood van begin naar einde, van aarde naar hemel. Om het maatschappelijk welzijn te vergroten spelen bomen daarin een grote rol. Voor de toekomst is nieuwe aanplant van bomen, die effectief blijven staan, alleen dan kunnen ze hun waarde ten volle ontplooien. Bomen zijn intelligent, mooi, lief en goed.
 

Stefaan Vermeulen: Als neo-impressionist werkte Stefaan Vermeulen de voorbije jaren aan een uitgebreide reeks grote en kleinere landschappen. Hij baseert zich daarbij losweg op fotomateriaal om in vele lagen transparant acryl op doek of paneel een poëtische, semi-realistische weergave te creëren. Zo wordt het onderwerp ondergeschikt aan licht en kleur, die beiden met schijnbaar onbezonnen en ruwe verfstreken worden neergezet. De focus die Vermeulen de laatste jaren legt op het schilderen van landschappen is geen vlucht uit de realiteit, zijn werk hoort thuis in onze tijd. Het nodigt de toeschouwer uit om anders naar de wereld te kijken, niet vanuit een nostalgische reflex maar zorgzamer en trager, met meer overleg en reflectie. Hoe kunnen we koesteren zonder behoudsgezind te zijn?
“Dat ik de laatste jaren vooral aan het werk ben geweest als landschapsschilder, is een keuze die een beetje als vanzelf is gegaan sinds ik in Haspengouw woon. Dat schilderen van landschappen doe ik niet vanuit een romantische benadering, ik stel me veel meer de vraag 'hoe' ik iets wil afbeelden.
https://www.stefaanvermeulen.be/

 

Opening zondag 5 maart om 15.00 uur.