Expositie van 28 juli 2023 t/m 17 augustus 2023

Keti Koti

Wi fu abrasé ( wij van de overkant)

 

KETIKOTI

Wi fu abrase (wij van de overkant)
Dit jaar is het herdenkingsjaar dat 160 jaar geleden in Suriname de slavernij werd afgeschaft. In dit speciale herdenkingsjaar exposeren vijf Surinaamse kunstenaars bij Arti Shock. Zij geven vanuit hun cultuurbelevenis en visie hier beeldend vorm aan. 

Keti Koti betekent in het Surinaams gebroken ketenen en staat voor de afschaffing van de slavernij in Suriname. Ruim 300 jaar werd Suriname gekoloniseerd door Nederland (1667-1975). In 1863 werd de wet van kracht waarmee slavernij in o.a. Suriname werd afgeschaft. Maar de tot slaafgemaakten bleven tot 1873 onder staatstoezicht van Nederland, wat betekende dat zij onder dwang, slecht betaald, op de plantages moesten blijven werken. In 2023 is dit precies 160 jaar geleden. 

- Robert Bosari: Robert is een Surinaamse Javaan, beeldend kunstenaar en voormalig docent beeldend vormgeving op de Veluwe en Flevoland. Zijn artistieke opleiding heeft hij gevolgd in Suriname en Rotterdam. Een belangrijk thema in zijn werk is het leven en de geschiedenis van de Surinaamse Javanen. Bosari werkt in verschillende materialen en zijn werk is overwegend figuratief, maar hij heeft ook een periode gekend van meer abstracte, geometrische vormen.

- Maikel Deekman: Maikel studeerde in 2021 af aan de Rietveld Academie. In zijn werk komen werelden samen: die van zijn voorouders en van zijn huidige leven. Hij combineert de cultuur van de Marrons met het Nederlandse modernisme. Bovendien zet hij verschillende technieken tegenover elkaar: die van ambacht en handwerk tegenover die van hedendaagse, hoogtechnologische technologieën: technologie versus traditie. Deze kruisbestuivingen resulteren in kleurrijke en inhoudelijk relevante werken die heel positief en idealistisch zijn! Deekman toont in zijn werk respect voor kunst, mensen en cultuur.

 - Audrey Felter: Beeldend kunstenaar, opgeleid als keramiste maakt zij kunstwerken die uiting geven aan haar creatieve ideeën. De geheime taal van angisa’s (hoofddoeken) heeft haar geïnspireerd om deze nationale culturele erfschat voor het voetlicht te brengen. Met dank, eer en respect aan de tot slaafgemaakte voorouders. 

- Jacqueline Louz: Haar grootste inspiratiebron is de natuur. Haar behoefte aan afwisseling en een combinatie van graag leren en experimenteren is kenmerkend voor haar als persoon en dat komt tot uiting in het gebruik van diverse materialen zoals klei, (gevonden) hout, steen, papier, textiel en brons. Als het past combineert zij deze materialen.
Met haar bijdrage aan deze expositie wil zij een ode brengen aan haar voorouders van vaders- én moederskant. Sinds kort weet zij dat haar voorouders onder dwang op houtplantages hebben gewerkt tijdens de slavernij en kan zij haar liefde voor bomen en hout duiden. Jacqueline hoopt met haar werken de onvrijheid en pijn van toen, te transformeren naar de vrijheid en blijdschap van vandaag.

- Rudi Pinas: Rudi is geboren in het Marrondorp Moitaki in Suriname. Marrons zijn nakomelingen van mensen, die gekozen hadden om in vrijheid te leven boven de mensonterende slavernij op de plantages.
Rudi maakt abstracte kunst vanuit een geometrische benadering. Zijn werk bestaat voornamelijk uit lijnen, driehoeken, vierkanten en cirkels. De kunst die hij maak kan het beste worden omschreven als de kunst van het verbinden. In de opvoeding binnen de Marroncultuur word je bijgebracht dat kunst belangrijk is en dat je later in het leven in staat moet zijn om een of andere vorm van kunst te kunnen beoefenen.Het werk van Rudi is geïnspireerd op de kunstvorm Tembe van de Surinaamse Marrons. Tembe is een algemene benaming voor schilderkunst en houtsnijwerk en omvat veel symbolen, die liefdesuitingen, uitdagingen en bevestigingen uitdrukken. De symbolen zijn dus communicatiemiddelen en hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens vlucht naar het bos en daarna. Daarmee houdt zijn kunst een sterk verband met de slavernij en de afschaffing ervan. De Marrons hebben een belangwekkende bijdrage geleverd aan de afschaffing van de slavernij. 
Rudi werkt voornamelijk met houten panelen, aluminium, koper; cement en lakverf. Hij schildert; brandt en combineert deze twee.

 

De  officiële opening is op zondag 30 juli om 15.00 uur door prof. dr. M.H.G. van Kempen.