Expositie van 18 augustus 2024 t/m 5 september 2024

Natalia Olhova

Kleuren en betekenissen


Natalia Olhova is een professionele kunstenares, bekend om haar werken vol diepe betekenis en vele details.
Geboren in Oekraïne in een kunstenaarsfamilie, werd Natalia omringd door de schoonheid van de Krim, wat haar unieke artistieke stijl vormde, doordrenkt met natuur, zonlicht, warmte en levendige kleuren. Sinds 2021 woont en werkt Natalia in Rotterdam, Nederland. In haar werk mixt ze verschillende technieken en experimenteert voortdurend met materialen, op zoek naar de beste manier van expressie.
Het belangrijkste idee van haar werk is de acceptatie van alle aspecten van zichzelf, liefde en steun, het verkennen van spirituele en esoterische thema's, het verbinden van verleden en toekomst door middel van symboliek en diepe betekenissen. Natalia's werken moedigen de kijker aan om na te denken en nieuwe horizonten binnen zichzelf te ontdekken.
De tentoonstelling toont twee werelden van haar creativiteit: abstracte schilderijen gevuld met stemmingen en kleuren, en diepe werken in gemengde technieken met rijke verhaallijnen. Natalia hoopt dat haar tentoonstelling bezoekers zal inspireren, hen zal laten ontsnappen aan de dagelijkse zorgen en de schoonheid en positieve emoties zal laten voelen die ze in haar werken stopt.
Elke zaterdag krijgen bezoekers de kans om met haar te praten en het creatieproces van een nieuw stuk in de galerie te observeren. Bovendien zal Natalia tijdens de tentoonstelling meerdere workshops geven, waarin iedereen iets unieks voor zichzelf kan creëren.

De officiële opening is op zondag 18 augustus om 15.00 uur.

 


Born in Ukraine to a family of artists, Natalia was surrounded by the beauty of Crimea, which shaped her unique artistic style infused with nature, sunlight, warmth, and vibrant colors. Since 2021, Natalia has been living and creating in Rotterdam, the Netherlands. In her work, she mixes various techniques and constantly experiments with materials, striving to find the best means of expression.
The main idea of her work is the acceptance of all aspects of oneself, love, and support, spiritual and esoteric themes, connecting the past and the future through symbolism and deep meanings. Natalia's works encourage the viewer to reflect and discover new horizons within themselves.
The exhibition "Colors and Meanings," which will run from August 18 to September 5 at Galerie Arti-Shock, will feature Natalia's unique works. The exhibition will present two worlds of her creativity: abstract paintings filled with moods and colors, and profound mixed media works with rich narratives. Natalia hopes that her exhibition will inspire visitors, allowing them to escape daily concerns and feel the beauty and positive emotions she imbues in her works.
Every Saturday, visitors will have the opportunity to interact with her and observe the creation process of a new piece in the gallery. Additionally, Natalia will conduct several workshops the exhibition, where everyone can create something unique for themselves.