Expositie van 11 maart 2018 t/m 29 maart 2018

Peter van Leusden & Ilona Senghore

Schilderijen & keramische beelden

Peter van Leusden

"In deze serie schilderijen creëer ik ‘bouwwerken’ om ze ondefinieerbaar te maken. Hierdoor krijgen deze objecten als het ware een eigen persoonlijkheid. Ik streef ernaar om de toeschouwer geen houvast te geven aan wat hij meent te kennen uit de wereld om hem heen, waarin zekerheden sowieso zeer betrekkelijk zijn.

Ook in de pastels van verzonnen stadsgezichten vervorm en manipuleer ik, waardoor je in het beeld / de zee van gebouwen verdwijnt, maar verder hebben deze pastels ieder een eigen verhaal”.

petervanleusden.com

 

Ilona Senghore

Tegenstrijdigheden fascineren Ilona. Zo vindt ze de koeltorens van een kernreactor prachtig van vorm, maar ze beseft dat ze een industrie dienen die ze verafschuwt. De continu veranderende vorm van rook die uit schoorstenen opstijgt inspireert haar tot spelen en ze tracht die eigenlijk-niet-te-vangen-vormen toch te fixeren tot een beeld van klei.

Iemand zei dat haar kleurige beelden in eerste instantie doen denken aan verrukkelijke, zoete taarten, maar bij nadere beschouwing blijkt dat zij met haar symboliek een kritische blik op onze wereld laat zien.

ilonasenghore.nl

 

De tentoonstelling wordt geopend op zondag 11 maart om 15.00 uur.